Ljubavne poruke

Najlepše Ljubavne Poruke


Ljubavne poruke

Hoćeš li pronaći put do moga srca ili da ti pošaljem taksi?


Ljubavne Poruke


SveNaJednomMestu.com

Ljubavne poruke

Budi sa onim koji će ti razmazati tvoj karmin a ne maskaru.


Ljubavne Poruke


SveNaJednomMestu.com

Ljubavne poruke

Zato što me voliš, ja volim i sve ostalo. Ljubavi, toliko si me digla visoko, da i kada bih pao, do zemlje bi se naživeo!


Ljubavne Poruke


SveNaJednomMestu.com

Ljubavne poruke

Ako burek može biti sa sirom, onda možeš i ti sa mnom?


Ljubavne Poruke


SveNaJednomMestu.com


3
2
1